Τηλεφωνικές Παραγγελίες: +30 6972778091
Δωρεάν αποστολή για αγορές πάνω από €140
Search

Όροι Χρήσης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο διαδικτυακό χώρο www.nepenthe.gr η επιχείρηση με την επωνυμία «ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ» και το διακριτικό τίτλο «NEPENTHE HANDMADE» με Α.Φ.Μ.138685816 – Δ.Ο.Υ. Πατρών, με αρ. ΓΕΜΗ 159789816000, και η οποία εδρεύει στην Πάτρα επί της οδού Υπατίας 2, 26335 και η οποία θα καλείται εφεξής χάριν συντομίας για τις ανάγκες της παρούσας «Επιχείρηση», λειτουργεί ηλεκτρονικό κατάστημα μέσω του οποίου είναι δυνατή η εξ αποστάσεως πώληση προϊόντων και υπηρεσιών. H χρήση εκ μέρους οποιουδήποτε επισκέπτη του διαδικτυακού χώρου www.nepenthe.gr, o οποίος εφεξής χάριν συντομίας θα καλείται «Διαδικτυακός χώρος» ή «Ιστοσελίδα» διέπεται από το σύνολο των παρόντων όρων χρήσης.

Ο επισκέπτης της «Ιστοσελίδας» εγγεγραμμένος χρήστης ή μη και ο οποίος χάριν συντομίας για τις ανάγκες της παρούσας θα καλείται «Χρήστης» αποδέχεται, ότι, είτε κάνοντας χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών της «Ιστοσελίδας» είτε προβαίνοντας σε αγορές προϊόντων μέσω αυτής, συναινεί ανεπιφύλακτα με το σύνολο των όρων χρήσης της «Ιστοσελίδας». Ο «Χρήστης» συμφωνεί ότι με μόνη την περιήγηση του στην «Ιστοσελίδα» ανέγνωσε και έλαβε γνώση του συνόλου των όρων χρήσης και τους αποδέχεται. Περαιτέρω ο «Χρήστης» αποδέχεται ότι η «Επιχείρηση» έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει, να καταργήσει και να αναθεωρήσει τμήμα ή και το σύνολο των όρων χρήσης και επομένως είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει γνώση κάθε φορά πριν την περιήγησή του στην «Ιστοσελίδα» του περιεχόμενου των παρόντων όρων χρήσης και των ενδεχομένων τροποποιήσεών τους. Στην περίπτωση κατά την οποία ο «Χρήστης» διαφωνεί με το περιεχόμενο του συνόλου ή και τμήματος των όρων χρήσης, καλείται να μην συνεχίζει την πλοήγησή του στην «Ιστοσελίδα» άλλως η συνέχιση της περιήγησής του συνεπάγεται και αποδοχή τόσο των όρων χρήσης όσο και των ενδεχόμενων τροποποιήσεών τους.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Το περιεχόμενο του παρόντος διακτυακού τόπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της επιχείρησης «NEPENTHE HANDMADE» με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματος που δεν αναφέρεται ρητά εδώ. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του παρόντος διακτυακού τόπου που περιέχει ανήκουν στην «NEPENTHE HANDMADE» ή σε τρίτα μέρη που νομίμως αφορούν. Αποκτώντας πρόσβαση σε αυτόν το δικτυακό τόπο συμφωνείτε ότι αποδέχεστε τους παρακάτω νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ο διαδικτυακός τόπος www.nepenthe.gr, ο σχεδιασμός και το περιεχόμενό του, τα κείμενα, τα γραφικά, η επιλογή και οι ρυθμίσεις αυτού, καθώς και τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την επιχείρηση «NEPENTHE HANDMADE» και το ηλεκτρονικό της κατάστημα www.nepenthe.gr αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της επιχείρησης «NEPENTHE HANDMADE» και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Στους χρήστες αυτού του διαδικτυακού τόπου παρέχεται η άδεια περιήγησής τους μόνο για προσωπική και όχι για εμπορική χρήση.

Απαγορεύεται η αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της επιχείρησης «NEPENTHE HANDMADE» ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να απεικονίστουν με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και ευκρίνεια τα προϊόντα που διαθέτουμε με την προβολή φωτογραφιών και λεπτομερειακών περιγραφών. Δεδομένου ότι σε πολλά προϊόντα οι πρωτές ύλες είναι φυσικοί ορυκτοί λίθοι και ότι κατά την πλειονότητά τους τα κοσμήματα είναι χειροποίητα, ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς το χρώμα, το μέγεθος και το σχήμα του κάθε τεμαχίου. Η μοναδικότητα άλλωστε είναι και η ομορφιά του χειροποίητου κοσμήματος. Όσον αφορά στην ακριβή αντιστοίχιση του χρώματος του τελικού προϊόντος με την απεικόνισή του, εξαρτάται από την οθόνη προβολής του «Χρήστη» της «Ιστοσελίδας» και ουδεμία ευθύνη δεν φέρει η «Επιχείρηση» για οποιαδήποτε απόκλιση στον χρωματικό τόνο. Επιπλέον ο παρόν «Διαδικτυακός Χώρος» ενδέχεται να περιέχει σφάλματα (τυπογραφικά, αριθμητικά και απεικόνισης). Η «Επιχείρηση» δεν εγγυάται την ακρίβεια ή πληρότητα των απεικονίσεων και των περιγραφών ή την αξιοπιστία κάθε συμβουλής, γνώμης, δήλωσης ή άλλης πληροφορίας που αναφέρεται ή διατίθεται στον παρόντα «Διαδικτυακό Χώρο».

Οι «Χρήστες» έχουν λάβει γνώση και συμφωνούν ρητά ότι η «Επιχείρηση», στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για καμιά άμεση, έμμεση περιστασιακή, έκτακτη ή επακόλουθη ζημιά, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των ζημιών από απώλεια κερδών, υπεραξίας, χρήσης, δεδομένων ή άυλες απώλειες που μπορεί να προκύψουν από την χρήση ή την αδυναμία χρήσης της ιστοσελίδας της. Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη ή νόμο που προβλέπει το αντίθετο, σε καμία περίπτωση η «Επιχείρηση» δεν φέρει ευθύνη αποζημίωσης για οποιεσδήποτε ζημιές μπορεί να προκλήθηκαν από την χρήση ή αδυναμία χρήσης της ιστοσελίδας της.

Η «Επιχείρηση» δεν ευθύνεται, για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία των «χρηστών» της ιστοσελίδας της, η οποία οφείλεται σε παράνομες πράξεις τρίτων (π.χ. υποκλοπές ή αποκρυπτογράφηση κωδικών και δεδομένων), στη διάδοση ιών (viruses) ή άλλων παρόμοιων στοιχείων (π.χ. worms, trojan horses) κατά τη διάρκεια χρήσης της «Ιστοσελίδας», ή αναπαραγωγής (download) στοιχείων του περιεχομένου του ή σε προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιασθούν κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών (π.χ. απώλεια δεδομένων κ.λ.π.)

Η «Επιχείρηση» δεν ευθύνεται έναντι των αγοραστών/χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους. Επίσης, επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Η «Επιχείρηση» ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους. Το ηλεκτρονικό κατάστημα της «Επιχείρησης» παρέχει το περιεχόμενο (πχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της «Ιστοσελίδας» «όπως ακριβώς έχουν». Δε φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από επισκέπτες της «Ιστοσελίδας» ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση της «Ιστοσελίδας» ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτήν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτής. Ο «Χρήστης» κατανοεί και αποδέχεται ότι το ηλεκτρονικό κατάστημα τηε «Επιχείρησης» διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους χρήστες/μέλη που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης. Επίσης η «Επιχείρηση» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την «Ιστοσελίδα», να προσθέτει, τροποποιεί ή και αφαιρεί οποιοδήποτε στοιχείο ή και πληροφορία που περιλαμβάνεται σε αυτήν χωρίς καμία προειδοποίηση. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή τους παρόντες όρους.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Δεσμευόμαστε ως προς την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην «Ιστοσελίδα», τόσο όσον αφορά την ύπαρξη των ουσιωδών χαρακτηριστικών που κατά περίπτωση περιγράφονται για κάθε προϊόν που διαθέτει, όσο και για την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν τις παρεχόμενες, από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα υπηρεσίες, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχών διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας.

ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Τα προϊόντα που αναρτώνται στην «Ιστοσελίδα» παρουσιάζονται με τις τιμές λιανικής. Εκτός από το κόστος της λιανικής ο εκάστοτε «Χρήστης»/αγοραστής πληρώνει και το κόστος μεταφοράς, όταν αυτό υφίσταται, το μέγεθος του οποίου θα γνωστοποιείται πριν από την τελική υποβολή της παραγγελίας του. Η «Επιχείρηση» δύναται να τροποποιεί τις τιμές των προϊόντων της, χωρίς προειδοποίηση. Ωστόσο, οποιαδήποτε τροποποίηση δεν θα επηρεάζει υφιστάμενες παραγγελίες που βρίσκονται σε επεξεργασία ή έχουν αποσταλεί.

Η πλειονότητα των προϊόντων της «Επιχείρησης», κατασκευάζονται κατόπιν παραγγελίας, σε χρονικό διάστημα 3 με 7 εργάσιμων ημερών, ανάλογα με τις απαιτήσεις του σχεδίου αλλά και του αριθμού των προϊόντων της παραγγελίας του πελάτη. Το χρονικό αυτό όριο είναι ενδεικτικό και μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ

Οι «Χρήστες» της «Ιστοσελίδας» μας αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν αυτή και το ηλεκτρονικό μας κατάστημα για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ/ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

Η «Ιστοσελίδα» ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους ή αναφορές σε άλλες ιστοσελίδες που ανήκουν σε τρίτους ο έλεγχος των οποίων δεν ανήκει στην «Επιχείρησή» μας. Ομοίως, πρόσβαση στην «Ιστοσελίδα» μας μπορεί να επιτευχθεί και μέσω συνδέσμων που θα βρείτε στις ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίοι βρίσκονται πέραν του ελέγχου της «Επιχείρησης».
Η «Επιχείρησή» δεν εγγυάται ούτε δίδει οποιαδήποτε υπόσχεση για την ακρίβεια, την ενημερότητα ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτές τις ιστοσελίδες και δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια ήθελε τυχόν προκληθεί από το περιεχόμενο ή τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές.

AΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

Η «Επιχείρηση» μπορεί να τροποποιήσει τις τιμές, τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Θα πρέπει να ελέγχετε τακτικά αυτούς τους όρους για τυχόν αλλαγές που θα προκύψουν στο μέλλον. Η χρήση της «Ιστοσελίδας» μετά από τη δημοσιοποίηση των αλλαγών θα σημαίνει οτι δέχεστε και συμφωνείτε με τις αλλαγές. Στην περίπτωση που δε συμφωνείτε με τους νέους όρους θα πρέπει να σταματήσετε τη χρήση των υπηρεσιών της «Ιστοσελίδας».

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας. Κάνοντας κλικ στο κουμπί "ΑΠΟΔΟΧΗ”, συναινείτε στη χρήση ΟΛΩΝ των cookies.